احیای قلبی ریوی بزرگسالان/اقدامات پایه حفظ حیات(BLS)/بخش دوم

تاریخ ارسال:د, 10/04/1396 - 19:07
احیای قلبی ریوی پایه

چه طور یک ناظر می تواند CPR موثر بدون دادن تنفس جهت مصدوم را شروع نماید؟
در ابتدای یک ایست قلبی ناگهانی ، دادن تنفس به اهمیت دادن ماساژ قلبی نیست ، زیرا سطح اکسیژن خون حداقل برای چندین دقیقه بعد از ایست قلبی به اندازه کافی بالا می باشد.
بعلاوه تنفسهای Gasping یا آگونال در حین ایست قلبی ، اجازه می دهد تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن به مقدار کم صورت پذیرد.
مدیریت راههای هوایی
تغییر مهم و معنی دار در راهنمایAHA2010مربوط به توصیه انجام ماساژ قلبی قبل از تهویه می باشد :
ABC-->CAB
HEAD TILT - HIN LIFT

در صورتیکه علائم و شواهدی دال وجود ترومای ناحیه سر و گردن وجود نداشته باشد،پرسنل بهداشتی و درمانی بهتر است برای باز کردن راه هوایی از مانورHead tilt-Chin lift استفاده نمایند.
JAW THRUST

اگر احیاء گرمشکوک به آسیب نخاع گردنی مصدوم باشد، بهتر است جهت باز کردن راه هوایی از مانور کشش فک یا Jaw Thrust بدون اکستانسیون سر استفاده نماید.
دادن تنفس:
تحویل هر تنفس مصنوعی در عرض 1 ثانیه.
دادن حجم تهویه ایی کافی بطوریکه بالا آمدن قفسه سینه قابل رویت باشد.
دادن ریت 30 ماساژ به 2 تنفس.
نکته: در موارد زیر CPRبه صورت ABC صورت می گیرد:
ارست قلبی غیر شاهد
ارست قلبی با منشا تنفسی (مثل .خفگی .غرق شدگی .آسم .ادم ریه .جسم خارجی .گاز گرفتگی و...)
تهویه با بگ وماسک
احیاگران می توانند تهویه با بگ و ماسک را با استفاده از اکسیژن یا هوای اتاق جهت قربانی مهیا نمایند.
بالا آمدن قفسه سینه بایدقابل رویت باشدکه این میزان معمولا برای فراهم کردن اکسیژناسیون و دفع دی اکسیدکربن دربیماران با آپنه تنفسی، کفایت می کند.
تا زمانیکه راه هوایی پیشرفته تعبیه نشده است ، احیاگران ریت 30 ماساژ به 2 تنفس را جهت قربانی فراهم می آورند.
بهتر است احیاءگران از یک منبع اکسیژن (غلظت 100 % و جریان 10 الی 12 لیتر در دقیقه) در صوت مهیا بودن ، استفاده نمایند.
تهویه با ایروی پیشرفته
در صورتیکه را هوایی با وسایل پیشرفته جایگزین شده است  مثل؛لوله تراشه ، کامبی تیوب ،LMA)Laryngeal Mask Airway)و... تنفس ها باید هر 6 ثانیه یکبار ، بدون کوشش برای هماهنگ کردن آن با ماساژ قلبی فراهم گردد و نیازی به توقف ماساژحین دادن تنفس نمی باشد(درهردقیقه 10 تنفس داده شود). همچنین بهتر است هیچگونه وقفه ایی جهت دادن این تنفس ها در انجام ماساژ قلبی داده نشود.
تهویه بیش ازحدلازم نیست واحیاگر باید از تهویه بیش از حد(تعداد زیاد تهویه و حجم بیش از حد در هر تهویه) در حین CPR اجتناب ورزد چون می تواند باعث دیستانسیون معده شده و بدنبال آن خطر آسپیراسیون ریوی را افزایش دهدوهمچنین با کاهش بازگشت وریدی به قلب موجب ایجاداختلال درانجام ماساژقلبی می گردد.
فشار غضروف کریکوئید
فشار غضروف کریکوئید ممکن است در وضعیت های خاصی درحین CPR استفاده گردد(مثلا در هنگام لوله گذاری داخل تراشه جهت مشاهده بهتر ابتدای گلوت).

علت:اعتقادبراین است که فشار بر غضروف کریکوئید تکنیکی است که باایجاد فشار بر دیواره تراشه خلفی ومری با بسته شدن مری،از رگورژیتاسیون و آسپیراسیون در طی تهویه با ماسک جلوگیری می کند. مطالعات نشان داده که فشارکریکوئید سبب تاخیر یا جلوگیری از اینتوباسیون شده و علیرغم فشار روی کریکوئید، آسپیراسیون اتفاق میافتد. همچنین آموزش آن به احیاءگر ساده نیست. بنابراین استفاده معمول ازفشار کریکوئید در ارست قلبی توصیه نمی شود.
هرچه سریعتر انجام دادن شوک با AED
تمام احیا گران باید نحوه انجام شوک با دستگاه  AED درحینBLS را آموزش دیده باشند،زیرا در بزرگسالان با ایست قلبی شاهد،VF شایعترین ریتم می باشد.
برای قربانی که در بحران VF قرار دارد، درصورتیکه فوراCPR شروع شده و شوک بوسیله دستگاه AED در زمان 3 تا 5 دقیقه پس از شروع کلاپس قلبی، تحویل داده شود، میزان بقاء بطور چشمگیری افزایش می یابد.
منبع:جزوه ی احیای قلبی ریوی بزگسالان بر اساس گاید لاین 2015

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.