فواید عطسه

تاریخ ارسال:چ, 11/11/1396 - 17:47

رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند عطسه کردن برای بیمار ، نشان بهبود و راحت بدن است.

امام رضا علیه السلام فرمودند بدان که علت عطسه آن است که خداوند ، چون بنده ای را نعمتی دهد و او سپاسگزاری بر آن را از یاد ببَرَد، خداوند بادی بر او چیره می سازد که در تن وی می چرخد و سرانجام، از سوراخ های بینی او بیرون می آید و شخص، خداوند را بر آن عطسه، سپاس گوید و خدا، این سپاس گفتن را سپاس آن نعمت قرار می دهد.
همچنین، هیچ کس عطسه نمی کند، مگر این که غذایش گوارا می شود.

روزی با امام صادق علیه السلام همنشینی داشتم ، ایشان از من پرسیدند:
عطسه از کجا بیرون می آید؟
گفتم: از بینی
فرمودند: نادرست گفتی
پرسیدم: از کجا بیرون می آید؟
فرمودند: از همه بدن
سپس فرمودند: آیا نمی بینی که انسان چون عطسه می کند همه اندام هایش تکان می خورَد؟
کسی که عطسه کند تا هفت روز از مرگ، درامان است.

انجمن‌ها: 

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.