آیا می دانید چرا هنگام طبخ غذا از دم کنی روی ظروف استفاده می شود؟

تاریخ ارسال:چ, 02/04/1398 - 13:00

- آیا می دانید چرا هنگام طبخ غذا از دم کنی روی ظروف استفاده می شود :

- دم کنی وسیله ای است که کار باز بودن درب غذا و گذاشتن درب آن را بعد از پختن انجام می دهد درواقع سموم را دفع و مواد مفید را نگه داری میکند و اجازه دفع نمی دهد. دم کنی باید از جنس حصیر ،  پارچه های پنبه ای و نخی باشد .

- امروزه دم کنی ها از جنس پشم شیشه می باشد و باعث می شود سموم  پشم  شیشه وارد غذا و سپس وارد بدن ما شود .که این سموم عوارضی سوء برای ما ایجاد می کند از جمله ایجاد ناراحتی های معده و سینه که شایع می باشد.

 

آیا می دانید چرا هنگام طبخ غذا از دم کنی روی ظروف استفاده می شود؟ توجه داشته باشید که دم کنی ها باید از جنس حصیر ،  پارچه های پنبه ای و نخی باشد

دم کنی روی ظروف

به نقل از دکتر حسین روازاده

انجمن‌ها: 

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.