داروسازی بالینی

با کمک جلبک دونالیلا سرطان را مهار کنید!
 جلبک دونالیلا در مهار سرطان موثر است پژوهشگران دریافتند نوعی جلبک سبز به نام دونالیلا سالینا دارای بتاکاروتن زیادی است که وجود این...
داروسازی ایران
هزاران سال پیش از آنکه زراعت توسعه یابد، تمدن ابتدائی قبیله ها دانشی از گیاهان دارویی داشته است. در مورد اینکه کدام سرزمین زادگاه نخستین جوانه های پزشکی و...
داروسازی
داروسازی را هنر ساختن فراوردها، تعریف کرده اند و یا مطالعه ترکیب اجزائی که پزشک برای بهبود بیمار، تجویز می کند. این هنر از زمان پیدایش انسان همراه بشر...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.