اندودانتیکس

میکروسکوپ دندانپزشکی
درمان ریشه یا همان عصب کشی پیشرفت های زیادی داشته است که یکی از این پیشرفت ها ورود بزرگ نمایی به وسیله میکروسکوپ دندان پزشکی به حیطه دندان پزشکی است....

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.