بیماری های مردان

پیچ خوردگی بیضه
وقتی طناب اسپرماتیک که لوله ای است که به بیضه متصل است پیچ بخورد خون رسانی به بیضه ها قطع می شود و یا کاهش می یابد. این حالت در بیضه و شکم ایجاد درد شدید و...
پروستات
پروستات در بحث غدد درون ریز بدن، غده ای است کوچک که جزء دستگاه تناسلی در پسران و مردان است و در زنان و دختران وجود ندارد. پروستات در زیر مثانه کمی متمایل به...
دکتر سیدحسن ضیایی
برای تولید مثل صحیح باید دستگاه تناسلی مرد و زن سالم باشد. مثلا بیضه های مرد که یک جفت غده از غدد درون ریز در ایشان است مسئول ساختن هورمون های مردانه و...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.