بهداشت حرفه ای

قاتل خاموش
​1.  در مورد آن چه می دانید؟ 2. آیا شما جایی کار می کنید که با آزبست سر و کار دارید؟ 3. چه خطراتی شما را تهدید می کند؟ آزبست...
ارگونومی در محیط کار اداری
ارگونومی چیست؟ ارگونومى علم مطالعه کارایى و عمل انسان است که توانایى هاى فرد را مورد مطالعه و تحقیق قرارمى دهد تا شرایط کار هماهنگ با وضعیت فرد ایجاد شود...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.