اتاق عمل

انواع نخ بخیه
1- قابل جذب و غیر قابل جذب 2- طبیعی و مصنوعی: نخ های مصنوعی واکنش التهابی کمتری را به همراه دارد. 3- مونوفیلامنت و مولتی فیلامنت : نوع مونوفیلامنت برای...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.