۱۱ مورد از مرگبارترین داروها

تاریخ ارسال:ي, 02/15/1398 - 06:15

۱۱ مورد از مرگبارترین داروها :

1. هروئین
2. کوکائین
3. اکسیکدون
4. آلپرازولام
5. فنتانیل
6. مورفین
7. متامفتامین
8. متادون
9. هیدروکدون
10. دیازپام
11. هیدروکدون

۱۱ مورد از مرگبارترین داروها

منبع: بازنشر از کانال طب سنتی پیام رسان گپ

انجمن‌ها: 

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.