جواب چند سوال

تاریخ ارسال:چ, 11/04/1396 - 00:53

چند سوال
۱- هاضوم برای چه نشانه هایی جواب می دهد؟
۲- در ترکیب هاضوم زنیان باید پودر شود یا همان دانه های ریز باقی بماند؟
۳- در روایات گویا آمده است که شب گوشت نباید خورد.ناهارهم نباید خورده شود پس در نتیجه صبح ها فقط گوشت بخوریم ؟
۴- آیا مصرف همزمان داروهای صفرابر.سودابر.داروی جامع امام رضا ع .صاف کننده خون و داروهای مفاصل مشکلی ایجاد میکند؟
۵- هرکدام ازداروهای فوق الذکرچه مدت مصرف شوند تانتیجه مطلوب حاصل گردد .یک مدت زمان متوسط ذکرکنید لطفا.

باتشکر از تلاش های شما

جواب:

1. هاضوم برای زیاد شدن اسید معده مفید است. کمک می کند که غذا راحت تر هضم شود و معده را هم تقویت می کند.
2. پودر شود بهتر است
3. خیر شب گوشت خوردن اشکالی ندارد. صبح هم مانند هلیم و.. می شود تهیه کرد.
4. خیر
5. تا وقتی که نتیجه مطلوب حاصل شود. معمولا یک یا دو هفته کافی است و بعد از آن باید مراقبت غذایی انجام شود

انجمن‌ها: 

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.