بهترین زمان برای حجامت

تقویم حجامت
تقویم حجامت - سالنمای حجامت تقویم حجامت - سالنمای حجامت - زمان های حجامت - روزهای حجامت - بهترین اوقات حجامت - ایام حجامت - روزهای مخصوص حجامت -...
حجامت
دانستنی های حجامت و نقش جاذبه ماه بر بدن انسان از زبان حکیم حسین خیراندیش بنا به توضیحاتی که در مورد ماه حزیران در یادداشت های قبلی نوشته شد...
بهترین زمان برای حجامت
 ۷ حزیران، بهترین زمان برای حجامت ماه حزیران ماه نهم از ماه های رومی است که پس از ماه ایار است. در میان ماه های رومی چهار ماه را سی روز محاسبه می...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.