دندانپزشکی

درمان انحطاط شبکیه با سلول پالپ دندان
دانشمند ایرانی دانشگاه تافتز و همکارانش توانسته اند راههای جدید را برای درمان بافت آسیب شبکیه چشم با استفاده از سلول های پالپ دندان خود بیمار پیدا کنند....

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.