گرفتگی عروق

سکته قلبی
تشخیص های پرستاری: درد در قفسه سینه (Chest Discomfort) (Chest pain) : مربوط به عدم تعادل بین عرضه و تقاضای اکسیژن میوکارد تعادل کسر  =  وقتی...
سکته قلبی
علائم سکته قلبی در خانم ها چیست؟ علائمی وجود دارد که خانم ها به سادگی از کنارشان عبور می کنند و آنها را بی اهمیت می دانند. علائمی مانند نفس نفس زدن، خستگی...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.