مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک

آنتی‌بیوتیک
خطر مصرف آنتی بیوتیک های غیرضروری و خودسرانه وقتی که بیمار می شویم مثلا گلویمان درد می گیرد، سرخود سراغ داروهای مختلفی می رویم و هر چیزی را که فکر می...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.