فلج بولبار

بیماری های قابل درمان با طب سوزنی
لیست بیماری های قابل درمان با طب سوزنی مورد تائید سازمان جهانی بهداشت (WHO) : بیماری ها و یا اختلالاتی که در کارآزمایی های بالینی کنترل شده، قابل...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.