آنفلوانزای خوکی در ایران

آنفلوانزای خوکی
گرجستان، منشا اصلی گسترش آنفلوانزای خوکی در ایران مسعود مردانی با بیان این مطلب گفت: آنفلوانزای خوکی در کشور گرجستان اپیدمی شده و به ایران نیز رسیده...

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.