طب مکمل

فیلم / آشنایی با روش های مختلف درمان درد
موضوع : آشنایی با روش های مختلف درمان درد
فیلم / درد و انواع آن را بهتر بشناسیم!
موضوع : درد و انواع آن را بهتر بشناسیم!

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.